Συσκευή ελέγχου CHILLER /αντλία θερμότητας 1 ή 2 συμπιεστών με αναλογική έξοδο 0-10V                                    

 • Έφαρμογή σε ψυκτικά μηχανημάτα και χρήση ως αντλία θερμότητας 2 κυκλωμάτων
 • Έλεγχος 1 ή 2 συμπιεστών
 • Επιτήρηση παγετού σε κατάσταση OFF όπου μπαίνει μπροστά η αντλία
 • 5 PTC αισθητήρια θερμοκρασίας κλίμακας -50÷99.9ºC,  όπου τα 3 αισθητήρια είναι για το πρώτο κύκλωμα, είσοδος / έξοδος νερού και έλεγχος de-Frost και τα 2 για το δεύτερο κύκλωμα,έξοδος νερού και έλεγχος deFrost
 • Δεκαδική απεικόνιση θερμοκρασίας / Ακρίβεια 0.5ºC
 • 9 ψηφιακές είσοδοι, 6 για τo πρώτο κύκλωμα και 3 για το δεύτερο κύκλωμα
 • 10 έξοδοι σε ρελέ 250VAC 5A
 • 1 αναλογική έξοδο 0-10 Volt
 • Λειτουργία ψύξης – θέρμανσης / Λειτουργία απόψυξης
 • ON/OFF κουμπί συσκευής
 • Alarm υψηλής – χαμηλής πίεσης στα ψυκτικά κυκλώματα
 • Μέγιστη ισχύς 5Watt / συσκευή
 • το MACON_C2 μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα / Διαστάσεις 28x70x75mm
 • το MACON_C2Β μοντάρεται σε ράγα ωμέγα / Διαστάσεις 70x90x65mm
 • Συνδεσμολογία με κλέμες 28-16 AWG 1.5mm2
 • Τροφοδοσία 24VAC/DC ± 10% 50/60Hz 5W
 • Θερμοκρασία αποθήκευσης -20 ÷ +80ºC
 • Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65 στην πρόσοψη

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ MACON_C2