ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ CHILLER / ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 1 ή 2 ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

• Έφαρμογή σε ψυκτικά μηχανημάτα και χρήση ως αντλία θερμότητας

• Έλεγχος 1 ή 2 συμπιεστών

• Επιτήρηση παγετού σε κατάσταση OFF όπου μπαίνει μπροστά η αντλία

• 5 PTC αισθητήρια θερμοκρασίας κλίμακας -50÷99.9ºC,  όπου τα 3 αισθητήρια είναι για το πρώτο κύκλωμα, είσοδος / έξοδος νερού και έλεγχος de-Frost και τα 2 αισθητήρια για το δεύτερο κύκλωμα,έξοδος νερού και έλεγχος deFrost

• Δεκαδική απεικόνιση θερμοκρασίας

• Ακρίβεια 0.5ºC

• 11 ψηφιακές είσοδοι, 7 για τo πρώτο κύκλωμα και 4 για το δεύτερο κύκλωμα

• 9 έξοδοι σε ρελέ 250VAC 6A και 4 έξοδοι για σύνδεση με εξωτερικά μικρορελέ 30mA

• Λειτουργία ψύξης – θέρμανσης

• Λειτουργία απόψυξης

• Alarm υψηλής – χαμηλής πίεσης στα ψυκτικά κυκλώματα

• ON/OFF κουμπί συσκευής

• Σύνδεση με τη συσκευή MACON-CCIN για απομακρυσμένο έλεγχο του ψυκτικού κυκλώματος σε μέγιστη απόσταση 500m

• Διαστάσεις 28x70x82mm

• Μοντάρεται σε πρόσοψη πίνακα οπής 29x71mm

• Συνδεσμολογία με ζευγαρωτές κλέμες

• Τροφοδοσία 24VAC/DC ± 10% 50/60Hz 5W

• Βαθμός στεγανότητας ΙΡ65 στην πρόσοψη

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ MACON CHILLER

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ